algemene voorwaarden


Dit zijn de algemene voorwaarden ('T&C's') voor de wedstrijd om een exemplaar van Football Manager 2021 ondertekend door Tony Mowbray en een Recoverite Performance Pack in de grootte van uw keuze ('Promotie') te winnen. De Promotie wordt georganiseerd door Recoverite Europe Ltd. ('Organisator'). De actie loopt van 11 december 2020 00:00:00 CET tot en met 11 januari 2020 om 23:59:59 2019 CET ( 'Actieperiode') en vindt plaats in alle landen van de Europese Unie.

Voor de prijs komen in aanmerking degenen die aan alle volgende vereisten voldoen ('Deelnemers'):

  • Personen die bij aanvang van de Actie minimaal 18 jaar oud zijn
  • Personen die rechtmatig in een land van de Europese Unie verblijven
  • Personen die deze AV hebben geaccepteerd

Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van (onderaannemers van) de Organisator of hun naaste familie, personen woonachtig op hetzelfde adres als deze personen, alsmede gezinsleden tot en met de tweede graad van personen die werkzaam zijn voor één van bovengenoemde entiteiten.

De prijs van Football Manager 2021 ondertekend door Tony Mowbray en een Recoverite Performance Pack ('Prize'). De Prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of verzilverbaar.

Om deel te nemen aan de Promotie, moeten deelnemers alle relevante informatie op deze pagina invullen https://recoveritecompression.com/pages/rovers

In totaal wordt de Prijs één keer gewonnen. De winnaars worden gekozen door de jury van Recoverite Europe Ltd uit de inzendingen in overeenstemming met de algemene voorwaarden. De resultaten staan niet open voor discussie. Daarnaast wordt er 1 vervanger gekozen voor de prijswinnaar in het geval de eerste prijswinnaar de prijs niet in ontvangst kan nemen in overeenstemming met de T&C's.

De winnaars worden binnen 14 dagen na de actieperiode bekend gemaakt en ontvangen een e-mail. Het bericht vraagt hen om hun volledige naam, adres en geboortedatum en -plaats op te geven. Indien de winnaar niet binnen 14 dagen na bericht alle gevraagde informatie aanlevert of indien de Organisatie heeft vastgesteld dat de winnaar niet voldoet aan één of meerdere voorwaarden van de Actie, wordt de prijs automatisch doorgestuurd naar de eerstvolgende geselecteerde winnaar. De geselecteerde plaatsvervanger zal worden verzocht om de gevraagde informatie binnen 14 dagen te verstrekken. Als een van de bovengenoemde termijnen niet wordt gehaald, wordt de Prijs geannuleerd en wordt een andere of geen winnaar geselecteerd.

De winnende deelnemers aan de actie verklaren akkoord te gaan met het verlenen van het recht aan de organisator om hun naam en woonplaats in alle media te publiceren zonder aparte toestemming, aankondiging of vergoeding. Bovendien stemmen ze er ook mee in deel te nemen aan alle redelijke publiciteit in verband met of voortvloeiend uit de Prijs, indien de Organisator hen daarom verzoekt. De Organisator zal geen persoonsgegevens aan derden verstrekken.

In elk van de volgende gevallen wordt een deelnemer onmiddellijk gediskwalificeerd:

  • Als het vermoeden bestaat dat hij/zij in strijd met de AV heeft gehandeld
  • Als hij/zij onjuiste of onjuiste opgaven of gegevens verstrekt
  • Als het vermoeden bestaat dat hij/zij een aanval heeft gepleegd of heeft geprobeerd het computersysteem, de website of de server waarop de actie wordt uitgevoerd te wijzigen of te manipuleren
  • Als hij/zij de Prijs niet op tijd heeft geclaimd in overeenstemming met de sectie 'aankondiging van de winnaars'

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of letsel als gevolg van of in verband met de Promotie of de Prijs. De Organisator kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor systeemstoringen, vertragingen of storingen veroorzaakt door factoren buiten haar controlegebied. Verder is de Organisator niet verantwoordelijk voor het niet nakomen van verplichtingen door derden die betrokken zijn bij de organisatie van de Actie. Zodra de Prijs bij de winnaars is afgeleverd, is de Organisator niet langer verantwoordelijk voor eventuele verliezen.

Door deel te nemen aan de Promotie wordt de Deelnemer geacht de voorwaarden in dit document te hebben gelezen, begrepen en ermee in te stemmen.

Door deel te nemen aan de Actie geeft de Deelnemer de Organisator toestemming om hun naam en andere informatie en/of inhoud op deze pagina te gebruiken https://recoveritecompression.com/pages/rovers

De Organisator is gerechtigd om organisatorische en/of juridische redenen bepaalde onderdelen van de AV te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging of nadere mededeling achteraf. De Organisator kan op elk moment beslissen om de Prijs te vervangen door een andere prijs van gelijke waarde.

De Promotie wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of beheerd door Facebook. Vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de Promotie kunnen worden gericht aan Recoverite Ltd, niet aan Facebook.